Dokumenty obowiązujące
w Przedszkolu Samorządowym nr 25 Kraina Uśmiechu
 w Białymstoku

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA STOPEREK

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

ANALIZA I MODYFIKACJA KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIAPOMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RODZICA

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU ZŁEGO STANU ZDROWIA DZIECKA