Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

REGULAMIN RODZICA

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25
KRAINA UŚMIECHU W BIAŁYMSTOKU

 

   Rodzice/opiekunowie prawni dziecka  chodzącego do Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu  w Białymstoku, w trosce o bezpieczeństwo swojego dziecka, zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad:

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany zachodzące w sytuacji prawnej w ich rodzinie (rozwód, separacja, zmiana praw w opiece nad dzieckiem itp.).
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany zachodzące w stanie zdrowia dziecka (nagła choroba, alergia, wymioty itp.).
3. Nie podajemy w przedszkolu żadnych leków (np.leki od alergii czy refluksu należy podawać w domu).
4. Nie przyprowadzamy do przedszkola chorych dzieci tzn. dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni C, z cieknącym katarem, czy mocnym kaszlem.
5. Nie przyprowadzamy dzieci do przedszkola z gipsem.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odprowadzić osobiście dziecko do przedszkola, i przekazać je nauczycielce (nie wypuszczać dziecka samego z samochodu).
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odebrać osobiście dziecko z przedszkola (dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu, które nie ukończyło 18 r.ż.).
8. Dziecko uczęszczające do przedszkola nie będzie oddawane rodzicowi/opiekunowi prawnemu, co do którego zachodzi podejrzenie o spożycie alkoholu lub inne odurzenie.
9. Dziecko nie może przebywać w przedszkolu więcej niż 10 godz.
10. Rodzic zobowiązuje się do uiszczania wszelkich opłat w terminie.

 
dokumenty

góra strony