Kadra przedszkola

 

 KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Dyrektor - mgr Jolanta Zysk

nazwisko i imię

kwalifikacje, uprawnienia

stopień awansu zawodowego

 Jolanta Zysk- dyrektor

mgr pedagogiki  wczesnoszkolnej,
studia  podyplomowe terapii pedagogicznej,
studia podyplomowe zarządzania oświatą,
studia podyplomowe w zakresie Ewaluacji w placówce oświatowej, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki,
ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

nauczyciel dyplomowany

 Monika Dąbrowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe terapii pedagogicznej

nauczyciel mianowany

Urszula Ewa Gaweł

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej , kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego

nauczyciel dyplomowany

Katarzyna
Klimczuk

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, studia  podyplomowe terapii pedagogicznej, studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna w systemie kształcenia zintegrowanego

nauczyciel dyplomowany

Dorota
Kluczyk

mgr wychowania przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny
w zakresie oligofrenopedagogiki,kurs kwalifikacyjny z arteterapii i terapii zajęciowej,
trener sensoplastyki 1 stopnia

nauczyciel dyplomowany

Wioleta Kozłowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
kurs doskonalący Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym


nauczyciel kontraktowy

 Bożena Korytko

mgr wychowania  przedszkolnego, studia podyplomowe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień zawodowy,
trener umiejętności społecznych TUS SST

nauczyciel dyplomowany

  Urszula Matysik

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe logopedii

nauczyciel dyplomowany

 Elżbieta
Pietraszewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z socjoterapii i edukacji twórczej, kurs kwalifikacyjny z  arteterapii i terapii zajęciowej, studia podyplomowe z arteterapii i terapii zajęciowej w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi organizacji, Studia podyplomow :Socjoterapia. Kierowanie grupami

nauczyciel dyplomowany

 Sylwia
Smoktunowicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
 studia podyplomowe logopedii

nauczyciel dyplomowany

 Anna
Sadowska-Mnich

mgr wychowania przedszkolnego,
studia podyplomowe Resocjalizacji
w środowisku otwartym

nauczyciel dyplomowany

Justyna
Sobolewska

mgr edukacji elementarnej,
studia podyplomowe logopedii

nauczyciel kontraktowy

 Agnieszka
Stalbowska - Lenio

mgr pedagogiki, studia pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej

nauczyciel mianowany

  Elwira
Zalewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego
studia podyplomowe terapii pedagogicznej

nauczyciel dyplomowany