Kadra przedszkola

 

 KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA 2023/2024

Dyrektor - mgr Ewa Ciećwierz

Wicedyrektor - mgr Bożena Korytko

nazwisko i imię

kwalifikacje, uprawnienia

stopień awansu zawodowego

Ewa Ciećwierz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą 

nauczyciel  dyplomowany

 Monika Dąbrowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe terapii pedagogicznej

nauczyciel dyplomowany

Julia
Dudzińska

mgr edukacji przedszkolnej

nauczyciel kontraktowy

Urszula Ewa Gaweł

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej , kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego

nauczyciel dyplomowany

Paulina Karpowicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną

nauczyciel kontraktowy

Katarzyna
Klimczuk

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, studia  podyplomowe terapii pedagogicznej, studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna w systemie kształcenia zintegrowanego

nauczyciel dyplomowany

Dorota
Kluczyk

mgr wychowania przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny
w zakresie oligofrenopedagogiki,kurs kwalifikacyjny z arteterapii i terapii zajęciowej, trener sensoplastyki 1 st.

nauczyciel dyplomowany

Bożena Korytko

mgr wychowania  przedszkolnego, studia podyplomowe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy,
trener umiejętności społecznych TUS SST

nauczyciel dyplomowany

Wioleta Kozłowska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
kurs doskonalący Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym, 
kurs kwalifikacyjny
w zakresie Terapii ręki


nauczyciel kontraktowy

  Urszula Matysik

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe z logopedii

nauczyciel dyplomowany

Sylwia Okuła

mgr edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej

nauczyciel początkujący

 Elżbieta
Pietraszewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z socjoterapii i edukacji twórczej, kurs kwalifikacyjny z  arteterapii i terapii zajęciowej, studia podyplomowe z arteterapii i terapii zajęciowej w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi organizacji, Studia podyplomowe :Socjoterapia. Kierowanie grupami

nauczyciel dyplomowany

 Sylwia
Smoktunowicz

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe z logopedii

nauczyciel dyplomowany

 Agnieszka
Stalbowska - Lenio

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej

nauczyciel dyplomowany

 Anna
Szmidt
mgr wychowania przedszkolnego,
studia podyplomowe z resocjalizacji w środowisku otwartym, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny terapia tańcem i ruchem
nauczyciel dyplomowany

  Elwira
Zalewska

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego, studia podyplomowe terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny
w zakresie Terapii ręki

nauczyciel dyplomowa