O przedszkolu...

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 KRAINA UŚMIECHU

 Zapewnić wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawić, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotować je do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Dać dzieciom możliwość:

 • poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającym świecie; rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości, przyjaźni;
 • inicjowania zachowań proekologicznych w swoim otoczeniu;
 • kreatywnego myślenia i nabywania umiejętności poprzez działanie.

Misja powiedzie się dzięki ciągłej współpracy przedszkola i Rodziców.


 
Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3  do 6 lat

Placówka jest 7-oddziałowa z wysoko wykwalifikowaną, miłą, życzliwą kadrą pedagogiczną. Nauczycielki otaczają dziecko szacunkiem, są czułe i wrażliwe na wielkie problemy małych ludzi. Pozwalają dziecku na indywidualność, uczą je samodzielności. Ciekawie prowadzą zajęcia dydaktyczne w oparciu o najnowsze metody i formy pracy z dziećmi zgodnie z programem. Oferujemy zajęcia:

-  z mowy i myślenia
- matematyczne 
- przyrodniczo - badawcze
- plastyczno - techniczne
 - umuzykalniające
- ruchowe


 
Praca z dziećmi odbywa się w następujących grupach wiekowych:

• Oddział I  - 3 latki
• Oddział II - 3 latki
  • Oddział III  - 4 latki
  • Oddział IV  - 4 latki
 • Oddział V  - 5 latki
      • Oddział VI  - 5/6 latki
    • Oddział VII  - 6 latki

 


Wyprawka przedszkolaka w roku szkolnym 2020/21

  1.Wygodne ubranie

2. Kapcie antypoślizgowe bez sznurówek – podpisane

3.Pościel w worku – podpisana (grupa I, II, III, IV)

4.Piżama bez guzików – podpisana (grupa I, II, III, IV)

5.Majteczki, spodenki, bluzeczka na zmianę – w szczelnie zapakowanym woreczku

6. Strój gimnastyczny w woreczku z materiału podpisany (grupa V, VI,VII)

7. Dwa (2) ręczniki papierowe (miesięcznie)

8. Chusteczki higieniczne wyciągane ( co dwa miesiące)

9. Kubki jednorazowe – 200 szt.

10.Mydło w płynie (1) - Biały Jeleń - jednorazowo

11. Cztery (4) papiery toaletowe - jednorazowo

   

        


Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie: 
 • Śniadanie  8: 30 - 9: 00

 • Obiad  11: 30 - 12: 00

 • Podwieczorek 14: 00 - 14: 15

W ramach innowacji w przedszkolu prowadzone są elementy kinezjologii edukacyjnej według P. Denisona, elementy pedagogiki zabawy i naturalnej nauki języka oraz bardzo bogata gama technik plastycznych. Atmosfera przedszkola i właściwe wyposażenie sal dydaktycznych sprzyja aktywizowaniu dzieci, wyzwalaniu ich ciekawości, rozwijaniu aktywności poznawczej, badawczej i twórczej. W pracy dydaktyczno–wychowawczej wykorzystujemy ponadto:

 • metody pedagogiki zabawy

 • naturalnej nauki języka

 • koncepcji pedagogicznych m.in: K. Orffa, R. Labana

 • metody „dobrego startu” M. Bogdanowicz

 • edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Prowadzimy cykliczne spotkania psychologa z rodzicami. Odbywają się także zajęcia z terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz z logopedą. Stale współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku oraz stomatologiem. Organizujemy:

 • Uroczystości kultywujące święta i tradycje
 • Zajęcia otwarte i warsztaty dla Rodziców
 • Spektakle teatralne w przedszkolu
 • Audycje muzyczne w Operze i Filharmonii Białostockiej
 • Wyjścia do kina, teatru, galerii
 • Zajęcia interaktywne w Muzeum Rzeźby im. A. Karnego
 • Wycieczki turystyczno - krajoznawcze

Przedszkole realizuje najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego : "Wokół przedszkola" M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska (MAC)

Swoje naturalne zainteresowania nasi milusińscy mogą rozwijać na zajęciach dodatkowych, takich jak:

rytmika 
koło taneczne MINI DANCE
koło teatralne STRACHY NA LACHY 
klub odkrywców 
język angielski
atreterapia 
gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
kółko plastyczne
gabinet logopedyczny 
gabinet terapii pedagogicznej

W ten sposób budujemy solidne podstawy
przyszłych sukcesów naszych wychowanków.