Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

OGŁOSZENIA


w poprzednim miesiącu

Komunikat - dyżur wakacyjny

          W związku ze zmianą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli oraz wytycznymi Prezydenta Miasta Białegostoku informuję,
iż od 1 sierpnia 2020r. Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku
jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00.
Dzieci przyprowadzamy w godzinach 7:00 - 8:30

w poprzednim roku szkolnym

UWAGA!!!

Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Białegostoku EDU-I.4424.411.2020 z dn. 19.06.br.
informujemy, iż w związku z koniecznością dezynfekcji pomieszczeń po wyborach w trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników
29 czerwca ( poniedziałek) przedszkole będzie nieczynneZapisy na dyżur w sierpniu

        Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola na m-c sierpień 2020r.
prosimy o wypełnienie i przesłanie do 19.06.br. do godz. 15:00 deklaracji uczęszczania do przedszkola.Nowe zasady funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii

Od 25 maja br. przedszkole czynne jest od 7:00 do 16:00.
Dziecko należy przyprowadzić do godz.8:30.
Dziecko należy  odebrać do godz. 16:00
Do odbioru i przyprowadzanie dziecka są upoważnieni jedynie rodzice/opiekunowie prawni.
Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice wraz z dzieckiem opuszczają plac zabaw.Odbiór rzeczy

Drodzy Rodzice!
Ze względu na obowiązek przygotowania placówki na przyjęcie dzieci w reżimie sanitarnym od 25 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi GIS, zwracam się z prośbą o odbiór wszystkich rzeczy dzieci z szatni pozostawionych w placówce przed pandemią: kapcie, odzież, ubrania na zmianę, pościel  itp.
w terminie nieprzekraczalnym do 20 maja 2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00.Rekrutacja dzieci do przedszkola w okresie pandemii

Zgodnie z wytycznymi Organu Prowadzącego - Prezydenta Miasta Białegostoku 
w dniach 15-20 maja 2020r.
odbędzie się rekrutacja dzieci do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Deklarację wraz z oświadczeniem (patrz załączniki) wypełnione i podpisane przez oboje rodziców
należy przesłać na adres ps-25@wp.pl
 lub przynieść w kopercie i zostawić w holu przedszkola w wyznaczonej skrzynce
do 20 maja br. do godz.15:00
 UWAGA RODZICE !!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci w placówce
w okresie pandemii COVID-19, od 25 maja
będzie nowo utworzonych 5 grup, możemy przyjąć  do przedszkola tylko 56 dzieci.Opłaty za miesiąc maj 2020r

W związku z zwieszeniem zajęć w przedszkolu do 24 maja 2020r. informujemy,
iż w miesiącu maju 2020r. nie będą naliczane opłaty za przedszkole.Wsparcie dla Rodziców

Drodzy rodzice, jeśli potrzebujecie wsparcia – .
uruchomiono specjalny adres e-mail, gdzie możecie pisać o swoich problemach – czekają tam na Was specjaliści.Drodzy Rodzice,

Zgodnie z wytycznymi  Organu Prowadzącego  – Prezydenta Miasta Białegostoku z dn.30.04.br.
informuję, że nasze przedszkole ze względu na epidemię
i brak możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom  bezpiecznych warunków
pozostaje zamknięte do 24 maja 2020r.Rozporządzenie MEN

W związku ze znowelizowaniem rozporządzenia MEN z dnia 24.04.2020 roku
w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż
przedszkole będzie zamknięte do dnia 24.05.2020 roku. 
Nauczyciele przedszkola będą kontynuować kształcenie w trybie zdalnym zgodnie 
z podstawą programową i realizowanymi programami wychowania przedszkolnego.Rekrutacja

      W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
w siedzibie placówki oraz umieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICA - REKRUTACJA
Rodzice dzieci zakwalifikowanych podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie do 28 kwietnia 2020r do godz.15:00Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi.
Propozycje w zakładce DLA RODZICA  - ZDALNE NAUCZANIE
W każdą środę nowe tematyRekrutacja - pilne!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach nie ma wpływu na terminy rekrutacji
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.KOMUNIKAT - PILNE!

Dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje  zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera

Gmina Miasto Białystok, w imieniu której działa Przedszkole Samorządowe nr 25 „Kraina Uśmiechu” w BiałymstokuPrzerwa wakacyjna

Przedszkole w roku szkolnym 2019/20 pracuje w miesiącu sierpniu
przerwa wakacyjna - lipiec 2020
góra strony