Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera

Gmina Miasto Białystok, w imieniu której działa Przedszkole Samorządowe nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku

  ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Załącznik(i):   
  • Ogloszenie.docx  (34.95 KB)  • ogloszenia

    góra strony