Rekomendacje Dyrektora Przedszkola
w zakresie profilaktyki zdrowotnej

Rodzicu:

  • przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

  • koniecznie rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat zasad higieny;

  • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola;

  • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

  • nie bierz udziału w wycieczkach do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

  • osoby, które wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, zobowiązane są bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

  • rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Legionowa 8, tel.85 740 8540.
    W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem