Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

Rekrutacja - pilne!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach nie ma wpływu na terminy rekrutacji
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

  Zgodnie z harmonogramem od 16 marca do 25 marca br. trwa etap składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Dokumenty należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w zamkniętej kopercie
w odpowiednio przygotowanym i oznaczonym miejscu.

   Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą lub mailem
(ps25@um.bialystok.pl. lub ps-25@wp.pl )

W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

(Decyduje data wpływu do 25 marca do godz. 15.00)

                   Dokumenty składamy w terminie 16-25 marca 2020 r. w godzinach: 8.00 – 15.30

                Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są telefonicznie (85) 7420 745

                                                                     Dyrektor Przedszkola Jolanta Zysk

 
ogloszenia

góra strony