Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

Rekrutacja dzieci do przedszkola w okresie pandemii

Zgodnie z wytycznymi Organu Prowadzącego - Prezydenta Miasta Białegostoku 
w dniach 15-20 maja 2020r.
odbędzie się rekrutacja dzieci do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Deklarację wraz z oświadczeniem (patrz załączniki) wypełnione i podpisane przez oboje rodziców
należy przesłać na adres ps-25@wp.pl
 lub przynieść w kopercie i zostawić w holu przedszkola w wyznaczonej skrzynce
do 20 maja br. do godz.15:00
 

Oryginały dokumentów przynosi rodzic pierwszego dnia przyprowadzając dziecko do przedszkola

Przed wypełnieniem deklaracji należy dokładnie zapoznać się
z Procedurą Bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 obowiązującą na terenie Przedszkoli Samorządowych Miasta Białystok
 Załącznik(i):   ogloszenia

góra strony