Komunikat

Szanowni Rodzice

Proszę Rodziców/ opiekunów prawnych o
 zgłaszanie wszelkich informacji
o zachorowaniach lub odbywaniu kwarantanny w związku z zakażeniem COVID-19

do: dyrektora, nauczycielek lub intendentki.

Informacje prosimy przekazywać telefonicznie 85 742 07 45 lub drogą poczty elektronicznej ps25@um.bialystok.pl

Powyższa prośba podyktowana jest zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających w przedszkolu
i zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

Dyrektor - Jolanta Zysk