Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi
130 zł (I dziecko)
90 zł (II dziecko w przedszkolu)

Pieniądze można już wpłacać na konto Rady Rodziców ( zalecane opłaty online)
58 1440 1387 0000 0000 1650 4815

Z góry serdecznie dziękujemy :- )