Informacja o opłatach od 1 września 2022r.

Z dniem 1 września 2022 roku następuje zmiana kont bankowych

konto opłaty stałej - za pobyt dziecka w przedszkolu  05 1240 1037 1111 0011 1617 7071

konto opłaty za żywienie 03 1240 1037 1111 0011 1617 7592

Opłata za żywienie z dniem 1.09.2022r. będzie naliczana na podstawie dni uczęszczania dziecka do przedszkola
( za m-c wrzesień będzie naliczona w miesiącu październik itd.)