Panel Stoperka - opłaty za przedszkole

 Przypominamy o możliwości korzystania z panelu Stoperka do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.
Nieobecność należy zgłosić do godziny 10:00 dnia poprzedzającego jego nieobecność (panel Stoperka)
W przypadku nagłej nieobecności danego dnia prosimy o powiadomienie przedszkola telefonicznie do godziny 9:00
Panel Stoperka dostępny jest an naszej stronie internetowej:

www.zp4.bialystok.pl

 W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka opłata za żywienie naliczana jest za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkola