Panel Stoperka - opłaty za przedszkole

 Przypominamy o możliwości korzystania z panelu Stoperka do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.
Nieobecność należy zgłosić do godziny 23:59 dnia poprzedzającego jego nieobecność (panel Stoperka)
W przypadku nagłej nieobecności danego dnia prosimy o powiadomienie przedszkola telefonicznie do godziny 9:00
- nie będzie jednak odpisu za ten dzień

Panel Rodzica jest pod adresem: https://panel243.stoperek.pl/ 
Login t adres e-mail podany przez rodzica.
Wszyscy mają ustawione hasło startowe 1111 - trzeba je zmienić po zalogowaniu.
Można też wysłać maila korzystając z szablonu "dostęp do Panelu Rodzica"

 W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka opłata za żywienie naliczana jest za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkola