Stawka żywieniowa

Na podstawie art. 106 ust. 3 w związku
z art.29 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku informujemy,
stawka żywieniowa
od 1 października 2022r.  wynosi 9 zł