Zmiany opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Uchwała Nr LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. zmienia uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019r. -
wysokość odpłatności wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r.