Ubezpieczenie dzieci

Proszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2023/2024
Przystąpienie do ubezpieczenia dziecka nie jest obowiązkowe.
Rodzic sam ubezpiecza dziecko  Do pobrania: