Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi
120 zł (I dziecko)
80 zł (II dziecko w przedszkolu)


Pieniądze można już wpłacać na konto Rady Rodziców ( zalecane opłaty online)
58 1440 1387 0000 0000 1650 4815


Z góry serdecznie dziękujemy :- )