Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

  
Rekrutacja  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Dysponujemy 75 wolnymi miejscami !!!!!!

od 25 lutego do 6 marca 2019r.
złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 marca 2019r. do godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 marca 2019r. o godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2019r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2019r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola


Zasady rekrutacji 2019/2020

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji oraz kryteriach naboru dostępne są też na stronie
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

DNI OTWARTE
23 lutego (sobota)  - godz. 10:00-12:00
25 lutego (poniedziałek) - godz. 9:30-11:00

 

Kontynuacja uczęszczania dziecka do przedszkola

Rodzice dzieci urodzonych w 2012r. roku nie składają deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 1 września 2020 r. dzieci te będą objęte obowiązkiem szkolnym (za wyjątkiem sytuacji i przedłożenia przez rodziców, w terminie składania deklaracji, czyli od 11 - 18.02.2019 r. decyzji dyrektora szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko, o odroczeniu obowiązku szkolnego). Wzorem roku ubiegłego możliwości wprowadzenia do systemu wniosków rekrutacyjnych od rodziców dzieci urodzonych w 2012 roku posiadających decyzję o odroczeniu, po ich weryfikacji, mają wyłącznie przedszkola i szkoły podstawowe.

Jolanta Zysk-dyrektor przedszkola

 

góra strony