Rekrutacja  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 lutego - 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

24 marca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2021r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

30 marca 2021r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Informacje dostępne są również na stronie
www.bialystok.pl
w zakładce dla mieszkańców/edukacja/rekrutacja

Ze względu na zagrożenie COVID-19
DNI OTWARTYCH nie odbędą się

Prosimy o śledzenie strony internetowej
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 85 7420 745

 

 Załączniki: