Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

  
Rekrutacja  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami !!!!!!

od 25 lutego do 6 marca 2019r.
złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 marca 2019r. do godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 marca 2019r. o godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2019r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

1 kwietnia 2019r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

BARDZO WAŻNE !!!

od 27 marca  do 29 marca 2019r potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 25
na rok szkolny 2019/2020 w postaci pisemnego oświadczenia

Podpisują rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola /nowoprzyjęci/

 

Złożenie/ podpisanie woli w sekretariacie przedszkola w godz. 8.00-14.30

1 KWIETNIA 2019r LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2019/2020


Zasady rekrutacji 2019/2020

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji oraz kryteriach naboru dostępne są też na stronie
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 

 

góra strony