Organizacja dnia w przedszkolu

 

6:30-8:30 - Schodzenie się dzieci 
8:30 - 9:00  - Śniadanie
  9:00 - 10:00 - Zajęcia dydaktyczne
10:00 - 11:30 - Zabawy dowolne w salach lub na świeżym powietrzu
11:30 - 12:00 - Obiad
12:00 - 14:00 - Leżakowanie - dzieci młodsze.
Zabawy i zajęcia  dzieci starsze   
14:00 - 14:15 - Podwieczorek
14:30 - 17:00 - Zabawy dowolne;
 Czas odbierania dzieci


7:30 - 12:30 - czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Przedszkole czynne: 6:30-17:00