Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  


Ubezpieczenie dzieci

roku szkolnym 2018/2019 dzieci uczęszczające
do Przedszkola Samorządowego nr 25
Kraina Uśmiechu w Białymstoku
są ubezpieczone w

 InterRisk Vienna Insurance Group
okres ubezpieczenia: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.
Wysokość składki za cały rok - 35,00 zł
suma ubezpieczenia - 14 000,00 zł
miejsce ubezpieczenia - cały świat 24 h/dobę

 

Opłaty przyjmuje kancelaria przedszkola w godz. 7:30-15:00
Opłaty wnosimy do 14 września 2018r.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU GRUPOWYM

 

góra strony