Niedziela palmowa ( 5-latki)

1. Zapoznanie z historią wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
2. Kształtowanie postawy radości i uwielbienia Jezusa.
Modlitwa z dziećmi:
Ojcze nasz
Wstęp
Za nami bardzo ważny dzień- Niedziela Palmowa.
Czytanie Pisma Świętego
Posłuchajcie, jak witano Jezusa, gdy postanowił odwiedzić miasto Jerozolimę.
Słowo " hosanna", które usłyszycie, jest okrzykiem radości.
Możemy zapalić świecę, otworzyć Pismo Święte i uroczyście odczytać z niego tekst Mk 11, 7- 9
" Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.
A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:
" Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!"
Rozmowa na temat słowa Bożego
- Z czyjego przyjazdu cieszyli się ludzie?
- W jaki sposób okazywali swoją radość?
Nowe pojęcie
Mieszkańcy Jerozolimy wyrażali swą radość wymachiwaniem gałązkami palmowymi. Palma jest więc oznaką radości.
Ćwiczenie plastyczne
Zadaniem dzieci jest narysować na kartkach palmę wielkanocną i nauczyć się rymowanki:
WSZYSCY PALMY W RĘKACH MAMY, KRÓLA ŚWIATA PRZYWITAMY.
Pozdrawiam
Aniela Leonowicz