Masz święta -
spotkanie wierzących ze zmartwychwstałym Jezusem

Poznanie poszczególnych elementów liturgii mszalnej.

Baranek wielkanocny jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa, który choć był zupełnie niewinny, umarł za grzechy nas wszystkich.
Żywy Jezus mieszka w kościele. Wielki Bóg ukrył się w małym, białym opłatku i bardzo Mu zależy, żeby wszyscy ludzie przyjmowali Go pod tą postacią.
Podziękujmy dobremu Jezusowi za to, że oddał za nas życie, śpiewając Mu tak ( dzieci uczą się z rodzicami)
"Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Dzieci, które mają książki mogą pokolorować paschał i krzyż ze stułą.( str. 88 ) oraz wykleić baranka wielkanocnego watą lub kuleczkami z białej bibuły i dodać mu chorągiewkę ze stronicy z naklejkami. ( str.89 )
 
Wyjaśnienie pojęć:
Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.
Figura zmartwychwstałego Jezusa , który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew oznacza , że jest On Królem, który pokonał śmierć.
Dzieci, które nie mają książek mogą zapalić razem z rodzicami świecę i nauczyć się rymowanki:
Radości nadszedł czas- Jezus żyje pośród nas.
Pozdrawiam serdecznie
Aniela Leonowicz