Religia prawosławna

 


w poprzednim roku kalendarzowym

Święta Eucharystia

 Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. 

Świętą Eucharystię ustanowił sam Jezus Chrystus, podczas Ostatniej Wieczerzy. Spożywał ją ze swoimi uczniami. Wziął chleb, pobłogosławił i dał uczniom , a następnie wziął kielich z winem i też podał uczniom i przekazał, aby spożywali : czyńcie to na Moją pamiątkę!
Jezus Chrystus oddał życie za ludzi, aby nam darować życie wieczne. Komunia Święta (Pryczastije), to przyjęcie Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina.Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny

 Środa, 31 marca 2021 r. 

Dziś opowiem Wam o zbliżającym się święcie Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie - 7 kwietnia. Uczyliśmy się o tym, jak rodzice sprawiedliwi Joachim z Anną ofiarowali swą małą córkę do świątyni. To właśnie święta Maria, która jako młoda dziewczyna zamieszkała w Nazarecie, pod opieką starca Józefa. Bóg chciał ofiarować ludziom Swego Syna. Posłał do Bogurodzicy archanioła Gabriela, który powiedział: “Narodzisz Syna Bożego i nadasz Mu imię Jezus, On zbawi świat.” Święta Panna z radością przyjęła te słowa. Ona uczy nas ufności I posłuszeństwa Bogu.  Bogurodzica kochała Swego Syna tak, jak najlepsza mama. Teraz przebywa z Nim w niebie. Bogurodzica ...