Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny

 

Drogie dzieci!!! 

Dziś opowiem Wam o zbliżającym się święcie Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie - 7 kwietnia. Uczyliśmy się o tym, jak rodzice sprawiedliwi Joachim z Anną ofiarowali swą małą córkę do świątyni. To właśnie święta Maria, która jako młoda dziewczyna zamieszkała w Nazarecie, pod opieką starca Józefa. Bóg chciał ofiarować ludziom Swego Syna. Posłał do Bogurodzicy archanioła Gabriela, który powiedział:Narodzisz Syna Bożego i nadasz Mu imię Jezus, On zbawi świat.” Święta Panna z radością przyjęła te słowa. Ona uczy nas ufności I posłuszeństwa Bogu.  Bogurodzica kochała Swego Syna tak, jak najlepsza mama. Teraz przebywa z Nim w niebie. Bogurodzica kocha każdego z nas 

Zastanówcie się czy Wy t jesteście posłuszni w domu, przedszkolu? Jak wyrażacie swoją miłość, szacunek do najbliższych? 

Pozdrawiam serdecznie 

Sława Iisusu Chrystu!