Święta Eucharystia

 

Świętą Eucharystię ustanowił sam Jezus Chrystus, podczas Ostatniej Wieczerzy.  Spożywał ze swoimi uczniami.  Wziął chleb, pobłogosławił i dał uczniom , a następnie wziął kielich z winem i też podał uczniom i przekazał, aby spożywali : czyńcie to na Moją pamiątkę!
Jezus Chrystus oddał życie za ludzi, aby nam darować życie wieczne. Komunia Święta (Pryczastije), to przyjęcie Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. 

Podchodząc do Świętych Darów trzeba mieć czyste sumienie i być pogodzonym ze wszystkimi (nie można mieć w sercu złości i gniewu). W Cerkwi Prawosławnej przyjmujemy Eucharystię na czczo  i z wielką uwagą.

Odpowiedzcie na pytania: 

1.Czym Jezus Chrystus dzielił się z uczniami ? 

2. Policzcie, ilu uczniów było przy stole ? 

3.Pokolorujcie obrazek. 
   Do pobrania: